AirNet

Internet leveres til oplandet eller udenfor ØrumNets område via paraboler.
Der skal monteres en lille parabol på størrelse med en tallerken ved ejendommen, hvorfra der skal være frit sigt til toppen af en af sendemasterne i området.
Er der længere end ca. 5 km til sendemasten, kan der oprettes en ”station”, der så kan videresende internet til et nyt område. Dette kræver oftest, at der er nogle få om at betale for en ny linje.
Det samme kan udføres ved særlige topografiske forhold, hvor ejendomme ligger i skjul af f.eks. bakker og træer.
Vi leverer komponenterne og hjælp vedrørende tilslutning. Det gælder dog ikke ekstraordinære elementer til brug ved monteringen, f.eks. master.
Vores servicepartner indenfor Airnet bor ved Sønderbæk og er hurtig til både at oprette og rette ting ved evt. fejl.