Coaxnet & fibernet

Vi har et godt vedligeholdt coaxnet, der sideløbende med det nye fibernet skal fungere i mange år.
Som måske bekendt består et coaxnet af mange elektroniske komponenter, forstærkere, fordelere og kabler fra antennehuset og til de enkelte brugere. Der vil løbende opstå fejl i disse komponenter, og det kræver betydelige midler at vedligeholde coaxnettet. Lynnedslag kan forårsage store skader på et coaxnet, hvor sådanne skader både kan vise sig momentant, men desværre også dukke op senere.
Derimod består fibernet af en ubrudt lysleder direkte fra ”maskinhuset” og til den enkelte bruger. Dette sker uden brug af strømforsyning, forstærkere mv., og er upåvirkelig af lyn.
Derfor er et fibernet mere stabilt end et coaxnet.

ØrumNet har valgt at satse på fibernet i fremtiden eller på sigt. Det er dyrt at udrulle fibernet, og alle kan heller ikke få det på en gang, da det ikke er planen, at medlemmerne skal betale for installationen. Med de løbende opsparinger kan der tilsluttes fiber trinvist i de kommende år.
Det er planen at få nedgravet fiber til boligernes skel i det meste af byen, hvorefter brugere kan blive tilkoblet drypvist over nogle år.
Der er ønske fra bestyrelsens side om at få øget borgernes interesse for at få fibernet, og målrette udbredelsen så hensigtsmæssig som muligt.
Beregninger viser, at det vil koste ca. 5 mio. kr. at etablere fibernet i Ørum.

Økonomi: Hvis man forestillede sig, at alle brugere i Ørum benyttede en alternativ leverandør af fibernet, ville borgerne sende ca. 1½ mio. kr. ud af byen hvert år!
Når fibernettet en gang er udrullet til alle boligerne, vil udgifter til vedligehold blive minimeret meget. Derfor vil priserne på fibernettet med stor sandsynlighed blive meget fordelagtige i fremtiden

Betingelsen for udrulning af Ørum Fibernet i byen er, at borgerne i stor udstrækning fortsat vil støtte op om internet fra ØrumNet og dermed bidrage til opsparingen, der nu bruges på fibernettet.

Borgerne i Ørum støtter generelt op om det lokale foreningsliv, som man også har gjort med ØrumNet. Og som nævnt har det også en positiv indvirkning på egen økonomi at drage fordel af ØrumNet.