Persondataforordningen – GDPR

ØrumNet behandler og opbevarer medlemmernes data som anført nedenstående.

ØrumNet registrerer og opbevarer ikke personfølsomme data på medlemmer.

På medlemmer af bestyrelsen registreres personfølsomme data, jf. pkt. 4.

ØrumNet registrerer og opbevarer følgende data:

 1. Stamoplysninger på ethvert medlem:
  1. Navn (for- og efternavn).
  2. Adresse for levering.
  3. Adresse for betaling.
  4. Telefonnummer, fastnet eller IP-telefon.
  5. Mobilnummer til brug til medlemsinfo (SMS).
  6. E-mail til brug til medlemsinfo – jf. vedtægterne §16.
 2. Produkter medlemmet kan få leveret fra foreningen: For hvert produkt registreres start og slutdato.
  1. TV pakke.
  2. Internetpakke
  3. WiFi – diverse tilbehør.
  4. Modemtype
  5. MAC-adresse for modem.
  6. Serienummer for modem.
  7. Fast IP-adresse.
 1. Betalingsoplysninger:
  1. De under pkt. 1 og 2 nævnte oplysninger.
  2. BS-nummer ved betaling via Betalingsservice.
  3. Valg af betalingsmetode.
  4. Oplysninger til Nets eller anden udbyder af betalingsservice.
  5. Kreditkortoplysninger på medlemmer der betaler kontingent via kreditkort.
  6. Regninger og betalingsoplysninger for det enkelte medlem 5 år tilbage.
  7. Arbejdsgiver: Navn, adresse, bankoplysning og AEN, hvis arbejdsgiver betaler for medlemmers internet.
  8. Opkrævninger i restance sendt til inkasso.

Ved refusion/tilbagebetaling til det enkelte medlem indhentes bankoplysninger – reg. nr. og kontonummer.

 1. Bestyrelsesmedlemmer:
  1. De under pkt. 1 og 2 nævnte oplysninger.
  2. CPR-nummer ved udbetaling af vederlag/godtgørelse til et bestyrelsesmedlem.
  3. Bankoplysninger – Reg. nr. og kontonummer ved udbetaling af vederlag/godtgørelse og udlæg.
 2. Foreningsadministration:
  1. Foreningen har sin egen konto, der er beskyttet med en unik adgangskode. Det er alene bestyrelsens medlemmer, der har adgang til denne konto.
  2. Økonomisystem – Foreningens regnskabssystem føres hos en ekstern samarbejdspartner.
  3. Administration – Foreningen anvender Panther (WEB baseret system) til registrering og administration af oplysninger om det enkelte medlem, jf. pkt. 1, 2 og 3. Alle medlemmer af bestyrelsen samt Acia ApS (CVR 37604720), Brogade 19A, 8850 Bjerringbro.
  4. Help Desk – Se oplysninger om telefonnummer på foreningens hjemmeside.
  5. Foreningens hjemmeside er udviklet i samarbejde med Page Design ApS, Farvervej 17, 8800 Viborg. Bestyrelsens medlemmer har hver især givet samtykke til at de er registreret med foto, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
  6. ØrumNet har oprettet en offentlig gruppe på Facebook.
  7. Foreningen har oprettet en konto som bruger af Dropbox. Her opbevares alle dokumenter/filer oprettet i forbindelse med foreningens aktiviteter. Kontoen er beskyttet med en unik adgangskode. Det er alene bestyrelsens medlemmer der har adgang til kontoen.

Oplysninger om registrerede data

Ethvert medlem af ØrumNet kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret på den pågældende i foreningens systemer.

Oplysningerne er opdateret 3. juli 2019

ØrumNet

Bestyrelsen