Om ØrumNet

Siden 2003 har ØrumNet tilbudt internet til foreningens medlemmer. På det tidspunkt var der 40 medlemmer, der tilmeldte sig internettet.

I 2012 investerede vi i eget internet, så vi kunne levere langt højere hastigheder. Da var der 220, der fik Ørum Internet, og efter en kort årrække blev dette tal fordoblet, så vi nu er oppe på ca. 400 brugere eller ca. 75 procent af medlemmerne.
Hidtil har vi anvendt coax kablerne til at fremføre både TV og internet.
I forbindelse med samgravning med andre operatører og nye udstykninger kan vi nu tilbyde fibernet til de første ca. 150 boliger i byen.

Den første bruger bor i den nye udstykning i Egelundsparken.

En af de store fordele ved fibernet er, at forbindelsen fra vores ‘maskinhus’ til en bruger består af en uafbrudt fiber, der ikke kan påvirkes af elektriske spændinger og dermed heller ikke af lyn, så man opnår en meget stabil forbindelse. De høje synkrone hastigheder, som fibernettet kan tilbyde, er der mange, der lægger vægt på.

Vi har et godt vedligeholdt coaxnet, der sideløbende skal fungere i mange år endnu. Som måske bekendt består et coaxnet desværre af mange elektroniske komponenter, forstærkere, fordelere, kabler, kabelstik med mere fra maskinhuset og til de enkelte brugere. Sådanne komponenter kan fejle og endda blive skadet af lynnedslag. Derfor er et fibernet mere stabilt end et coaxnet og langt billigere at vedligeholde.

Det er dyrt at rulle fibernet ud, og alle kan heller ikke få det på en gang, da det ikke er planen, at medlemmerne skal betale for installationen. Med de løbende opsparinger kan der tilsluttes mere fibernet i de kommende år.
Det er planen at få nedgravet fiber til skel i det meste af byen så snart som muligt, hvorefter brugere kan blive tilkoblet drypvist over nogle år.
Beregninger anslår, at det vil koste ca. 5 mio. kr. at etablere fibernet i Ørum.

Alternativ, hvis man forestiller sig, at alle brugere i Ørum benyttede en velkendt leverandør af fibernet, ville borgerne sende 1½ – 2 mio. kr. ud af byen hvert år!
Det vil sige, vi vil efter relativt få år kan have betalt hele fibernettet. Og det på trods af, at vores priser på fibernet er lavere end andre udbyderes.

Betingelsen for indførelse af Ørum Fibernet i byen er, at borgerne i stor udstrækning fortsat vil støtte op om internet fra ØrumNet og dermed bidrage til opsparingen, der nu bruges på fibernettet.
Det vil være en stor force for Ørum fremover, at få fibernet i hele byen, der tillige er betalt, da det vil give basis for gunstige priser på internet via fiber i fremtiden.

Borgerne i Ørum støtter generelt op om det lokale foreningsliv, som man også har gjort med ØrumNet. Og som nævnt har det også en positiv indvirkning på egen økonomi at drage fordel af ØrumNet.

Artikler om ØrumNet