Nyheder fra ØrumNet

Referat af Ordinær Generalforsamling ØrumNet

(Oprettet 3. april 2024)

Her finder du ØrumNets godkendte referat fro Generalforsamlingen 2024

Se referatet her

Med venlig hilsen

ØrumNet – Bestyrelsen

Regnskab for ØrumNet 2023

(Oprettet 2. april 2024)

Her finder du ØrumNets godkendte regnskab 2024

Årsrapport 2024

Med venlig hilsen

ØrumNet – Bestyrelsen

Forslag om kontingentstigning

(Oprettet 3. marts 2024)

Bestyrelsen foreslår en lille stigning i kontingentet på 7 kr. pr md.

Beslutning herom skal ske på den ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

ØrumNet – Bestyrelsen

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2024 i ØrumNet

(Oprettet 3. marts 2024)

Mandag 18. marts 2024 kl. 19.30 i Tjelecenteret.

Dagsorden ifg. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg ad referent og stemmetællere
  3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
  4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, jf. pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 11. marts – skriv til bestyrelsen@orumnet.dk

Tilmelding er nødvendig: På tlf. 44 40 88 30 eller mail: bestyrelsen@orumnet.dk senest 13. marts.

Med venlig hilsen

ØrumNet – Bestyrelsen

Priser for 2024

(Oprettet 28. november 2023)

Det er blevet dyrere at levere Coax-internet, derfor vil der komme en mindre prisstigning i 2024 på de fleste forbindelser.
– Til gengæld har vi skruet op for hastighederne – så prisen pr. Mbit er faldet!

Priserne på TV er steget fra Yousee, derfor har vi priserne måtte stige i 2024 på TV.

Prisoversigt – Internet:

  Mbit/sek  Kr. / md.  Kr. / kv.  Kr. / år  
  Internet (coax)
    150/30  189  567 2268
    300/50  229  687 2748
    500/50  299  897 3828
  Fibernet
    200/200  279 837 3348
    500/500  319 957 3828
    1000/1000  359 1077 4308
  AirNet
    20/20  149  447 1788
    90/90  199  597  2388

Prisoversigt – TV:

  TV pakke  Kr. / md.  Kr. / kv.  Kr. / år  
  Grund  287   861 3444
  Mellem  522  1566 6264
  Fuld  652  1956 7824

Med venlig hilsen

ØrumNet – Bestyrelsen