Nyheder fra ØrumNet

Forslag til vedtægtsændringer

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2023 i ØrumNet

(Oprettet 2. marts 2023)

Mandag 20. marts 2023 kl. 19.30 i Tjelecenteret.

Dagsorden ifg. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg ad referent og stemmetællere
  3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
  4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, jf. pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 13. marts – skriv til bestyrelsen@orumnet.dk

Tilmelding er nødvendig: På tlf. 44 40 88 30 eller mail: bestyrelsen@orumnet.dk senest 15. marts.

Med venlig hilsen

ØrumNet – Bestyrelsen